Välkommen!


Maskrosnivå Mark Foto: Tony Larsson
Medlemswebb Mark är vår interna hemsida och är till för både medlemmar och allmänheten.    
Vissa delar är enbart för dig som medlem, men du måste vara upplagd i vårt behörighetssystem för att se detta.


 Vi politiker kan du kontakta eller kontakta ordföranden om du vill engagera dig, ställ frågor och kom
med förslag! Du kan påverka och vi lyssnar. Ännu bättre är om du kommer på våra medlemsmöten (se kalendarium), det uppskattar vi!

 

Tillbaka till vår externa hemsida: www.mp.se/mark


http://www.facebook.com


http://www.mp.se/bli-medlem


Administrativt kansli
Miljöpartiet de Gröna i Marks kommun
c/o Lo Göthberg Larsson
Hulta Bjö
rken
äs
511 99 SÄTILA 
Tel: 0301-42424
E-post: mark@mp.se
Bankgiro: 350421-4.