Välkommen!


Medlemswebb Mark är vår interna hemsida och är till för både medlemmar och allmänheten.    
  
Vissa delar är enbart för dig som medlem, men du måste vara upplagd i vårt behörighetssystem för att se detta.


Här kan Du läsa om oss politiker, våra uppdrag, vad vi vill åstadkomma i kommunen, våra motioner,
medlemsmöten, nyheter, bloggar och när vi medverkat i media etc.

Kontakta gärna oss politiker via Vi politiker eller ordföranden via Engagera dig, ställ frågor och kom
med förslag! Du kan påverka och vi lyssnar. Ännu bättre är om Du kommer på våra medlemsmöten (se kalendarium),
det uppskattar vi!
 

Tillbaka till vår externa hemsida: www.mp.se/mark


http://www.mp.se/bli-medlem 


http://www.facebook.comhttp://www.mp.se/bli-medlem

Administrativt kansli
Ordf. Lo Göthberg Larsson
Hulta Bjö
rken
äs
51199 SÄTILA 
Tel: 0301-42424
E-post: 
mark@mp.se
lo.gothberg.larsson@mp.se
Bankgiro: 350421-4.