Nyheter - Arkiv

Detta är vår plats för nyheter men också vårt arkiv för äldre material.

Våra nyheter handlar om det som händer i kommunen och i omvärlden, 
samt det som vi miljöpartister medverkar i och arbetar för. De övriga länkarna här under går till våra motioner, när vi skriver i olika media eller blir intervjuade, protokoll och andra handlingar som vi vill göra tillgängliga för våra medlemmar och allmänheten. Visst material kommer enbart visas för våra medlemmar som begärt access hos kansliet mark@mp.se

______________________
Våra topp-kandidater Foto: Tony Larsson

I samband med vårt årsmöte 28/2 antog vi lista till kommunfullmäktige:
1. Lo Göthberg Larsson
2. Anna Stjernström
3. Lars-Olof Sandberg
4. Elisabeth Olszon
5. Thomas Larsson
6. Mirjam Larsson
7. Tony Larsson
8. Ida Nilsson

HandlingsprogramI Marks kommun arbetar vi för:
  • En kommun där hållbarhet är en självklarhet.

  • En kommun där alla är inkluderade.

     

Kommunen behöver ta klimatproblemen på allvar. Vi står inför flera stora investeringsprojekt. Av den totala energiåtgången under en byggnads livstid går en majoritet åt vid själva byggtiden, med stora mängder växthusgaser som släpps ut. Vi menar att kommunen kan vara en förebild genom att ställa klimatsmarta krav då vi bygger.

Vi har verkat för att inte äventyra kommunens ekonomi under de år vi varit med och styrt. Vi vill däremot se en större trogenhet i att öronmärkta pengar används för det de är avsedda för.

Vi vill att kommunen ska bli en mer demokratiskt verksamhetsdriven organisation med medborgardialog och samverkan.

Samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och kommun tror vi kan leda till att fler arbeten skapas. Vi anser att kommunen behöver ta ett större arbetsmarknads- och personalpolitiskt ansvar. Ex. kan daglig verksamhet, för funktionsnedsatta, omvandlas till riktiga anställningar.

Kommunen måste ta ett större ansvar för att också satsa på utbildning för dem som riskerar att hamna i utanförskap. Utbildning skall vara en självklarhet.

Äldre och yngre ska kunna ha naturliga mötesplatser och tillgång till kulturupplevelser vilket kommunen kan hjälpa till med. Folkhälso- och tillgänglighetssatsningar behöver genomsyra alla kommunens verksamheter mycket mer.