Nyheter - Arkiv

Detta är vår plats för nyheter men också vårt arkiv för äldre material.

Våra nyheter handlar om det som händer i kommunen och i omvärlden, 
samt det som vi miljöpartister medverkar i och arbetar för. De övriga länkarna här under går till våra motioner, när vi skriver i olika media eller blir intervjuade, protokoll och andra handlingar som vi vill göra tillgängliga för våra medlemmar och allmänheten. Visst material kommer enbart visas för våra medlemmar som begärt access hos kansliet mark@mp.se

______________________
Det är bråttom om vi ska klara av att ställa om vårt samhälle så vi inte släpper ut växthusgaser, gifter och plaster. De växthusgaser som redan släppts ut i atmosfären försvinner inte ur atmosfären, utan det kommer ta lång tid. Därför bidrar varje års utsläpp till ännu högre påverkan på klimatet. Idag cirkulerar hela kontinenter av sopor och plaster i våra världshav. Plast bryts inte ner av naturen utan det lär ta många hundratals år. Det som händer är att plasterna, genom slitage, finfördelas till mikroplaster och nanoplaster. Dessa ställer också till problem i naturen. I Sverige står däckslitaget på våra vägar för mesta spridningen av mikroplaster och på andra plats konstgräsplaner. Men det produceras även medvetet produkter med mikroplaster i, ex. diverse kosmetikaprodukter.
Miljöpartiet vill hindra spridning av miljöfarliga ämnen vid källan, för det är lättare och billigare än att försöka sanera naturen. Miljöpartiet vill inte vänta utan påverkar redan Nu!I Marks kommun arbetar vi för:
  • En kommun där hållbarhet är en självklarhet.

  • En kommun där alla är inkluderade.

     

Kommunen behöver ta klimatproblemen på allvar. Vi står inför flera stora investeringsprojekt. Av den totala energiåtgången under en byggnads livstid går en majoritet åt vid själva byggtiden, med stora mängder växthusgaser som släpps ut. Vi menar att kommunen kan vara en förebild genom att ställa klimatsmarta krav då vi bygger.

Vi har verkat för att inte äventyra kommunens ekonomi under de år vi varit med och styrt. Vi vill däremot se en större trogenhet i att öronmärkta pengar används för det de är avsedda för.

Vi vill att kommunen ska bli en mer demokratiskt verksamhetsdriven organisation med medborgardialog och samverkan.

Samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och kommun tror vi kan leda till att fler arbeten skapas. Vi anser att kommunen behöver ta ett större arbetsmarknads- och personalpolitiskt ansvar. Ex. kan daglig verksamhet, för funktionsnedsatta, omvandlas till riktiga anställningar.

Kommunen måste ta ett större ansvar för att också satsa på utbildning för dem som riskerar att hamna i utanförskap. Utbildning skall vara en självklarhet.

Äldre och yngre ska kunna ha naturliga mötesplatser och tillgång till kulturupplevelser vilket kommunen kan hjälpa till med. Folkhälso- och tillgänglighetssatsningar behöver genomsyra alla kommunens verksamheter mycket mer.