Vi politiker

I länkarna nedan presenterar vi politiker oss och våra uppdrag.

Uppdragen vi har kan vara externa som folkvalda (kommunfullmäktige) eller förtroendevalda (nämnder eller styrelser) eller interna (inom partiet).

Du kan rösta på oss 9 sept:                                                                                                                                                                                           Foto: Tony Larsson