Vi politiker


I länkarna nedan presenterar vi politiker oss och våra uppdrag.

Uppdragen vi har kan vara externa som folkvalda (kommunfullmäktige) eller förtroendevalda (nämnder eller styrelser) eller interna (inom partiet).


 Foto: Tony Larsson