Vi politiker

I länkarna nedan presenterar vi politiker oss och våra uppdrag.

Uppdragen vi har kan vara externa som folkvalda (fullmäktige) eller förtroendevalda (nämnder eller styrelser) eller interna (inom partiet).

                                                                                                                                                                                                                                                                      Foto: Tony Larsson