Vi politiker

I länkarna nedan presenterar vi politiker oss och våra uppdrag.

Uppdragen vi har kan vara externa som folkvalda (kommunfullmäktige) eller förtroendevalda (nämnder eller styrelser) eller interna (inom partiet).

                                                                                                                                                                                           Foto: Tony Larsson