Vi politiker‎ > ‎

Lo Göthberg LarssonMail:
lo.gothberg.larsson@mp.se
Tel: 0301-42424
Kommunfullmäktige - ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning - ersättare
Kommunstyrelsen - ersättare
MP Marks gruppledare
MP Marks styrelse - ledamot
MP Sjuhärads styrgrupp - ordförande

Som kristen finner jag argumenten varför och hur vi människor ska värna denna planeten . För mig ger inte de olika politiska ismerna fullt godtagbara förklaringar vare sig på vad felen beror eller hur de ska avhjälpas.          

Miljöpartiet var det parti i svensk politik som stod mest fritt från gängse skolbildningar. Det var det parti som tidigast såg varningssignalerna och hade flest radikala lösningar på de stora miljöhoten. Det hade mest radikal politik för det egna partiets och landets demokratiska tillförsäkrande. Valet av parti var därför inte svårt för mig. 
Därför gick jag med i Miljöpartiet 1986. På den tiden fanns inget Grön ungdom vilket jag var med att bilda. Hemort var Göteborg och där fick jag mitt första politiska uppdrag som medborgarvittne på polisen. På sidan om det politiska var jag aktiv som miljöaktivist nationellt och internationellt bl.a. mot motorvägsbygget Scanlink (Öresundsbron och E6) och i den europeiska paraplyorganisationen EYFA.

I Miljöpartiet fann jag den man som kom att bli min. Vi gifte oss 1990 och bröllopsresan gick till Miljöpartiets kongress. På den tiden bodde vi i Partille kommun där jag innehade politiska uppdrag i Skolstyrelsen respektive Kommunfullmäktige.          
Under småbarnsåren gjorde jag uppehåll som fritidspolitiker men var engagerad som länssamordnare i föreningen Amningshjälpen. 
         

Partiet har förändrats och flera nya programförklaringar känns svåra att stödja. Men Miljöpartiet är fortfarande mest radikalt i de fysiskt ödesmättade frågorna.  

I kommunpolitiken ser jag det viktigt att arbeta för valfrihet i t.ex. barnomsorg, skola och vård. 
Ökad samverkan mellan kommunerna i regionen är ett måste men inte bara för att få logistiska vinster, som nu är fallet, utan för att upprätta reella handlingsplaner för radikala miljöomläggningar.

De stora utmaningarna i kommunen, precis som i andra kommuner, är bl.a. bostadsbyggande, underhåll av äldre VA-nät och fastigheter, kvalitativ service med god skolundervisning, äldrevård m.m. Som miljöpartist är utmaningen att försöka få till ett hållbart byggande och samhällsinfrastruktur. 85 % av en fastighets totala energiåtgång sker vid byggnationen, för att nämna ett exempel. Med medvetna val kan man tillämpa mer klimatsmarta lösningar i samhällsbyggnation.
Ambitionen måste också vara att vår kommun bidrar med så goda förutsättningar som möjligt för människor som bor, verkar eller besöker oss. Utmaningen är att motverka stigmatisering och utanförskap. Så få som möjligt skall tvingas leva med försörjningsstöd. Istället behöver vi satsa mer på utbildning på bred front.  
Comments